Business Model Game er et fysisk spil, hvor deltagerne i samarbejde skaber unikke forretningskoncepter. Motivationen for at spille kan være idégenerering, konceptskabelse, teambuilding eller introduktion til ‘Business Model Canvas’, som spillet er bygget op omkring.
Business Model Game er oprindeligt designet til startups samt virksomheder der skal lancere nye produkter eller skabe nye forretningsområder. Spillet fungerer som katalysator for konstruktive dialoger der gør spildeltagerne til medskabere af et forretningskoncept med afsæt i den idé eller udfordring som deltagerne bruger som udgangspunkt for spillet.

Spillets grundlæggende metode er at udfordre deltagerne til at forme deres udgangspunkt til et forretningskoncept, der tilpasses forskellige områder såsom målgruppe, eksterne partnerskaber eller indtægtsmodeller. Deltagerne vil komme vidt omkring i de forskellige områder for at afdække hvor forretningskonceptet har største potentiale og det bedste indenfor hvert områder tages med videre i spillet.

Business Model Game blev skabt til start-ups og virksomheder, der vil udforske mulighederne for at udvide forretningen i en retning, der ikke ligger i direkte forlængelse af den nuværende kerneforretning. Vi har senere hen oplevet at spillet fungerer glimrende for studerende der lærer om f.eks. forretningsudvikling eller innovation. Sidst, men ikke mindst, er spillet selvfølgelig en naturlig indgang til at lære mere om Business Model Canvas og prøve det af i praksis.

Det tager typisk 2 timer at spille igennem, men tiderne varierer fra spil til spil, så vi anbefaler at man afsætter lidt længere tid. Den bedste gruppedynamik opnås ved 3-4 spillere, men 2, 5 og 6 deltagere er også muligt. Spillet fås både i en dansk og engelsk version.

Spillets indhold

15 spilleplader i A1 format

11 regelkort

12 inspirationskort

12 kategorikort “Indtægter”

12 kategorikort “Kanaler”

12 kategorikort “Kunderelationer”

12 kategorikort “Kunder”

11 kategorikort “Partnere”

12 kategorikort “Ressourcer”